Exhibit at Arcade

As of 2019 we are using our Arcade space to host exhibitions and events with a focus on experimental work. If you have a proposal you think would suit Arcade, please fill out the attached form here.Latest Opportunity/Cyfle Diweddaraf

We don’t currently have any available opportunities at ArcadeCampfa but keep an eye out here and on social media for the latest residencies and opportunites. 
Arcade//Campfa is an artist-led contemporary project space and gallery in Cardiff’s Queens Arcade shopping centre. We support emerging and established artists, and act as a platform for artists to create work and experiment.


As artist in residence you will have access to the spacious studio beneath the gallery, alongside the mentorship, support and guidance of gallery staff and associated artists. You will be given the opportunity to see and partake in the day-to-day running of the galleries and events, and to meet and work with exhibiting artists and associates with the gallery.
At the end of the residency you have the opportunity of a show or event in one of our gallery spaces, if that is something that fits with your practice.


For further information or to apply contact george@arcade-campfa.org. Please send a written statement no longer than one page of A4 along with a CV, links to websites and/or no more than 8 images.
Please note: this residency is unfunded.
Deadline for receipt of applications 08/02/19. Applicants will be contacted for interviews by 15/02/19.
Rydym yn cynnig cyfle preswylfa i artist yn stiwdio Arcade/Campfa o Chwefror i Awst 2019, gan orffen gydag arddangosfa/digwyddiad yng ngofod yr oriel.
Gofod prosiect a galeri sy’n cael ei redeg gan artistiaid yw Arcade/Campfa, wedi ei leoli yng nghanolfan siopa Queens Arcade. Rydym yn cefnogi artistiaid newydd a rhai sefydledig, ac yn gweithredu fel platfform ar gyfer artistiaid i greu ac arbrofi.
Fel Artist preswyl, bydd modd defnyddio’r stiwdio eang o dan y galeri, ynghyd a derbyn cyngor, cefnogaeth ac arweiniad gan staff y galeri ac artistiaid cysylltiedig. Bydd cyfle i weld a chymryd rhan yn rhedeg a rheoli’r galerïau a digwyddiadau dydd i ddydd, a chyfle i gyfarfod a gweithio gydag artistiaid sy’n arddangos a chyfeillion y galeri.
Ar ddiwedd y cyfnod preswyl bydd cyfle i arddangos yn un o’r galerïau, os oes gofod gweddus.
Am fwy o wybodaeth neu i ymgeisio cysylltwch â george@arcade-campfa.org. Anfonwch ddatganiad dim hirach na un tudalen A4 a CV, dolenni i wefannau a/neu dim mwy na 8 llun.
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 08/02/19. Byddem yn cysylltu ag ymgeiswyr i drefnu cyfweliadau erbyn 15/02/19.Mark