Walking With my Eyes
Alice Banfield
CAMPFA Tachwedd 27 2019 – Ioawr 21 2020

Agoriad 27.11.19 6-8pm


GWYBODAETH
Dwywaith y flwyddyn rydym yn croesawu artist/artist sy’n cydweithio i’n stiwdio seler oddi tan ofod Arcade. Mae cyfle i’r artist ddefnyddio’r stiwdio am gyfnod o chwe mis gan gloi gydag arddangosfa yn Campfa.

AM YR ARTIST
Yn ystod fy chwe mis yn ArcadeCampfa dw i wedi bod yn archwilio'r syniad o ‘Mannau Diogel’ a sut dw i, fel person awtistig, yn cysylltu gydag amgylcheddau synhwyraidd amrywiol. Adlewyrchir hyn yng nghyflwyniad “oriau awtistiaeth’ strwythuredig mewn mannau cyhoeddus a’u cyferbynnu gyda’r diffyg strwythur sy’n ymwneud a lleoliad y breswylfa, sef mewn canolfan siopa.

Fe ddechreuais adrodd y profiadau hyn gydag awtistiaeth gan ddefnyddio’r Theori Llwy fel dull i ymdopi gyda rhyngweithio cymdeithasol. Sefydlwyd y Theori Llwy i fesur faint o egni a ddefnyddir gan bobl gydag anableddau, salwch meddwl a chyflyrau cronig fesul tasg.


https://banfield.format.com
@banfieldaec